Arkitekter:
Øivin Berg Grimnes (1887-1980)

Etter fullført teknisk utdannelse reiste Øivin Berg Grimnes i 1905 til USA, der han oppholdt seg i 11 år. I denne perioden fikk han særlig kjennskap til konstruksjon i stål.

Da han vendte tilbake til Norge i 1916 ble han assistent hos arkitektene Morgenstierne & Eide i Kristiania. Morgenstierne & Eide fikk oppdraget med å tegne Aspøy skole (oppført 1919-22) i Grimnes' fødeby Ålesund, og Grimnes fulgte med til byen. Der ble han ansatt som byarkitekt i 1919 etter Jens Flor, og senere ble han også bygningssjef samme sted.

Hans første større oppdrag i kommunal regi var bygningskomplekset Løvenvold Theater (ferdig 1923), som ble oppført for å huse kommuneadministrasjonen, politi, sjømannsskole og en kommunal kino. Bygget er utført i en monumental nordisk nybarokk, og har visse likheter med Aspøy skole.

Av andre oppdrag utførte arkitekt Grimnes Rektorboligen, Helleborg 1 (1924, nordisk nybarokk), Ålesund kommunes torghall (1929, revet), Roald søndagsskole (1930, senjugend), Det Wasmuthske kvinnehjem (1936-37), Langevåg kirke (1941-48 nasjonalromantisk stil preget av funksjonalisme), Kirkegaten 1b (1954, funksjonalisme), Øvre Gravlunds krematorium (1956), Valderøy kirke (1961) samt et sykehus og flere boligblokker.

Øivin Berg Grimnes var en tid formann i Møre Arkitektforening. I de tidlige årene som byarkitekt var han også ansvarlig for bestyrelsen av de kommunale kinematografer. Fra 1954 drev Grimnes privat arkitektpraksis.

Kilder:
Arkitektnytt nr. 9, 1957
Odd Thorson - Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historie
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
http://www.smp.no/print.asp?page=1049&item=980359,1&lang=1
http://www.giskerotary.no/
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
http://www.aabonet.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=30229
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Rektorboligen, Helleborg 1

Løvenvold

Sjømanns Kvile, Markvegen 1Geir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no