Murarkitektur i Ålesund:
Giskegården, Storgaten 30

Denne frittliggende boligen ble oppført i 1906 for kolonialkjøpmann, fiskebåtreder og fiskevegnprodusent Nils Lauritz Giske ved arkitekt Eduard Carlén. Giske drev også bondehandel og melkehandel, og var involvert i Ålesund Fiskegarnfabrikk og Borgund Reperbane.

Huset er bygget i pusset tegl over to etasjer, og er anlagt som en asymmetrisk komponert hjørnegård tross beliggenheten mot ett gateløp. Bygningen er oppført i sterkt skrånende terreng, med en kvaderpusset kjelleretasje. I nivåene over er hjørnet brukket, og utstyrt med et markant, oktogonalt hjørnetårn med skifertekket tårnhjelm og spir i smijern. Hjørnene er utstyrt med kvadere, og hovedfasaden er inndelt i to partier med ulik komposisjon. Begge har i annen etasje rundbuede vinduer som gjennombryter den enkelt artikulerte gesimsen. Vinduenes sålbenker understøttes av særegne konsollpartier. Stiluttrykket er eklektisk senhistorisme preget av nybarokk og nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1910 bodde bare fire personer i huset; Giske og hustru, Giskes bror og en tjenestepike.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
http://www.nyttiuka.no/
Norsk fiskeri- og fangsthåndbok: saltvannsfiskeriene: ferskvannsfiskeriene: ishavsfangsten: hvalfangsten. 2, Cammermeyer, 1949
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxEduard Carlén

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av tårnGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no