Bordeaux på 1700-tallet:
André Portier (1702-1770)

Arkitekt Portier etablerte seg, i likhet med far og sønn Gabriel, i Bordeaux i 1730. Portier er mest kjent for samarbeidet med intendant Tourny. Gjennom dette utviklet han en "style Portier" som også idag er et trekk ved bybildet i Bordeaux. Portier hadde ansvaret for å utforme bygningene som omkranser Place Gambetta, Place de la Victoire og Place Tourny. I tillegg tegnet han husene på Allées du Tournys vestside. Husene er alle utført i en elegant og behersket Louis XV-stil, med underetasjer for forretningsdrift og beboelsesrom i etasjene over. Husene er alle gitt romslige mansardtak.

Foruten denne svært omfattende aktiviteten er Portier arkitekten bak Hôtel Leberthon (29 Rue du Mirail) som ble bygget ved 1740-tallets begynnelse, og er utført i lignende stil som plassbebyggelsen, men med et mer staselig preg. Portier sto også for byggingen av L'Amphithéatre de Chirurgie Saint-Cosme på 1750-tallet.

Portier forlot Bordeaux i 1760.Bordeaux på 1700-tallet

Place Gambetta

Place de la Victoire

Hôtel Leberthon

Maison Meyer - Place TournyGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!