Bordeaux på 1700-tallet:
Ange-Jacques Gabriel (1698-1782)

Ange-Jacques Gabriel var opprinnelig ikke fra Bordeaux, men flyttet dit etter sin far, Jacques Gabriel, og begynte som hans medhjelper ved anleggelsen av Place Royale. Da faren døde i 1742 overtok sønnen hovedansvaret for plassen og bygningene rundt den, og arvet samtidig farens stillig som hoffarkitekt for Ludvig XV. Ange-Jacques forandret bygningene rundt Place Royale i forhold til farens tegninger, og ga dem en enda mer monumental utførelse. Komplekset fremstår idag som byens mest storslåtte.

Etter ferdigstillelsen av Place Royale i 1755 forlot den unge Gabriel Bordeaux for å skjøtte sine oppgaver for kongen annetsteds i landet. Ange-Jacques Gabriel står blant annet bak Versailles' Petit Triannon i klassisistisk stil (1762-64) for Ludvig XV. Dette ble senere gitt i gave fra Ludvig XVI til hans dronning Marie-Antoinette.Bordeaux på 1700-tallet

La Place RoyaleGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!