Bordeaux på 1700-tallet:
La Place de la Bourse (La Place Royale)

Etter forprosjekter og utkast av intendant Claude Pellot og arkitekt Pierre Duplessy-Michel lot arkitekt Jacques Gabriel seg inspirere til det store, tredelte bygningskomplekset rundt den nye Place Royale. Hele komplekset er holdt i en overveldende barokkstil, med store volumer. Intendant Boucher ledet innledningsvis arbeidet, men Gabriel ble valgt som utførende arkitekt. Prosjektet ble påbegynt i 1728.

Anlegget og plassen skal være inspirert av Paris' Place Vendôme, med en åpning mot elven slik Place de la Concorde har (også i Paris). Opprinnelig fantes midt på plassen en rytterstatue av Ludvig XV, men denne ble fjernet under revolusjonen. Bygningens dekor er holdt i rokokkostil, som gjorde seg gjeldende fra slutten av 1720-tallet.

Først i 1755 sto dette imponerende arbeidet ferdig. Men det fremstår noe annerledes idag, ettersom en ny avdeling ble tilbygget, slik at man fikk anlagt Place Gabriel, oppkalt etter arkitekten. Arkitekt Gabriel døde i 1742, og hans sønn Ange-Jacques Gabriel overtok plassen som hoffarkitekt, og også ferdigstillelsen av Place Royale.

Plassen bærer idag navnet Place de la Bourse, og i bygningene holder børsen og handelskammeret til.Bordeaux på 1700-tallet

Jacques Gabriel

Ange-Jacques Gabriel

Utvalgte utsnitt:


Dominerende parti med søyler og frontonPlassen og bygningeneTilbygget ved Place GabrielSøyler og fronton på nært holdGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!