Bordeaux på 1700-tallet:
Jacques Gabriel (1667-1742)

Da arkitekt Jacques Gabriel slo seg ned for godt i Bordeaux i 1730 hadde han samme år fullført Rådhuset i Rennes. Ved anleggelsen av La Place Royale og bygningene omkring - som ble påbegynt i 1728 - var Gabriel den ledende arkitekt inntil sin død i 1742. Da sto Place Royale ennå ikke ferdig, og Gabriels sønn overtok ledelsen av arbeidet. Bygningskomplekset er det mest overveldende i hele Bordeaux.

Jacques Gabriel utførte noen få mindre arbeider i byen utenom det ovennevnte. Det såkalte "Îlot Gabriel" er en husrekke med fasade mot elven. Disse husene er bygget i en nøktern Louis XV-stil.

I sin stilling som hoffarkitekt for Ludvig XV hadde Gabriel en dominerende posisjon, ikke bare i Aquitaine, men i hele Frankrike. Hans ankomst i Bordeaux fikk stor betydning for byens arkitektoniske utvikling.

Gabriel hadde blant annet foretatt en studiereise til Italia (1689) innen han ankom Bordeaux.Bordeaux på 1700-tallet

La Place RoyaleGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!