Bordeaux på 1700-tallet:
Maison Gobineau - Allées de Tourny

Maison Gobineau er det eneste av husene arkitekten Victor Louis planla å reise langs en nyanlagt promenadeallé som faktisk ble bygget. Alléen var en del av et større byplanmessig grep i forbindelse med at man erstattet den gamle festningen med plasser, gater og bebyggelse. Planen for området ble antydet av arkitekt Gabriel i 1729, og intendant Louis-Urbain Aubert, marki av Tourny, videreutviklet planene fra 1744. Først i 1785, da festningsanlegget og Château-Trompette var vedtatt revet, kunne Maison Gobineau oppføres. Det ble reist i perioden 1786-89. Huset har en triangulær grunnflate og avrundede hjørner. Det bekrones av et tilbaketrukket mansardtak. Byggingen ble ikke ledet av arkitekt Louis selv, men av hans assistent Gabriel Durand.

Idag er huset Maison du Vin de Bordeaux.Bordeaux på 1700-tallet

Victor Louis

Gabriel Durand

Utvalgte utsnitt:


Triangelets spiss, mot Grand ThéatreFasade mot allées du TournyGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!