Bordeaux på 1800-tallet:
Le lycée Michel-Montaigne - Cours Victor Hugo 112-124

I 1877 fremla arkitekt Charles Burguet et utkast til sammenføyning av to bygningsfløyer ved Cours Napoléon (idag Cours Victor Hugo). De to bygningsfløyene ble oppført i 1696, og Burguets monumentale midtfløy følger opp sidefløyenes barokkstil. Burguet anvender en større dybdevirkning enn den man finner på de to eldre fløyene. Hovedinngangen definererer en monumental midtakse på denne svært omfattende bygningen, som siden 1933 har båret navnet La lycée Michel-Montaigne.Bordeaux på 1800-tallet

Charles Burguet

Utvalgte utsnitt:


Detalj fra hovedinngangspartietSideinngangGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!