Bordeaux på 1800-tallet:
Charles Burguet (1821-1879)

Arkitekt Charles Burguet fikk sin utdannelse ved L'École des beaux-arts i Paris i tiden 1842-46, og han arbeidet i Bordeaux fra 1848, som assistent for sin onkel (Jean Burguet). Charles Burguet skulle bli 1800-tallets dominerende skikkelse innenfor Bordeaux' byarkitektur, og her var han også byarkitekt.

Burguet utførte børsbygningens nye fløy mot Cours de Chapeau-Rouge i tilsluttende barokk stil. Dette arbeidet pågikk til 1864. Parallelt utførte han bygningene langs Rue d'Aviau (1855) og i Jardin Public, og de to museumsfløyene mellom Cours d'Albret (Musée des Beaux-Arts, 1858-1867). I 1877 utformet han et monumentalt bygg som sammenføyet to eldre fløyer ved Cours Victor Hugo. Dette komplekset er idag Le lycée Michel-Montaigne.

I egenskap av byarkitekt utførte Burguet flere markedsbygninger, blant disse Grand-Marché (1864), Marché de Lherme (1867) og Marché des Chartrons (1869).

Burguets bygninger har røtter i klassisismen, men han trekker inn elementer fra barokk og renessanse i utformingen.Bordeaux på 1800-tallet

Rue d'Aviau

Musée des Beaux-Arts

Le lycée Michel-Montaigne - Cours Victor Hugo 112-124Geir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!