Bordeaux på 1800-tallet:
Charles Durand (1824-1891)

Arkitekt Charles Durand var, til forskjell fra mange samtidige arkitekter, ikke utdannet i Paris og Roma. Han fikk sin opplæring hos sin far, arkitekt Gabriel-Joseph Durand, og var tredje generasjons arkitekt i familien. Gjennom studier av den lokale byggeskikk og restaurering av eldre byggverk i området dannet Durand en særegen forståelse av områdets arkitektur. Dette videreførte han i sin egen arkitektur.

Durand utførte flere arbeider av betydelig omfang, blant disse La faculté des sciences et lettres (1880-1886) og byens hovedbibliotek (La bibliothéque municipale - 3 Rue Mably, 1886). Begge bygningskompleksene har monumentale fasader i en historistisk variant av barokkens uttrykk.

Charles Durand var kommunearkitekt (byarkitekt) for Bordeaux 1880-1886.Bordeaux på 1800-tallet

La faculté des sciences et lettres

La bibliothéque municipale - 3 Rue MablyGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!