Bordeaux på 1800-tallet:
La faculté des sciences et lettres

I 1880 ble byggingen av dette fakultetet ved Cours Pasteur og Cours Victor Hugo påbegynt. Bygget, som har en monumental hovedfasade, sto ferdig i 1886, oppført etter tegninger av kommunearkitekt Charles Durand. Bygningen er preget av Durands gode kjennskap til områdets arkitektur; den er en historistisk variant av byggverk fra Bordeaux' klassiske epoke (1700-tallet). Fasaden kjennetegnes spesielt ved sine fire par komposittsøyler i det fremskutte midtpartiets annen etasje.

Bygningen huser idag Musée d'Aquitaine.Bordeaux på 1800-tallet

Charles DurandGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!