Bordeaux på 1800-tallet:
Hémicycle des Quinconces

Halvsirkelen består av en plass der bygningene omkring har en ensartet fasadeoppbygning som sammen former halvsirkelen. Prosjektet kom igang som et etterslep etter 1700-tallets store byplanmessige grep - nedrivningen av festningsanlegget og Château Trompette. Revolusjonen forsinket fullførelsen, og dette prosjektet kom først igang med arkitekt Jean-Baptiste Dufarts utkast i 1817. Slottet ble revet året etter.

Her følger Dufart opp idéer fra arkitektene Victor Louis og Guy-Louis Combes, og komponerer et storslagent anlegg som sammenføyes med markien av Tournys planer for området omkring Place Tourny fra 1700-tallet.

De seks gruppene av bygninger omkring plassen har alle tre beboelsesetasjer over en arkadesokkel, og er gitt et klassisistisk uttrykk.Bordeaux på 1800-tallet

Jean-Baptiste Dufart

Utvalgte utsnitt:


To bygningsgrupperGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!