Bordeaux på 1800-tallet:
Jean-Baptiste Dufart (1752-1818)

Arkitekt Dufart utmerket seg gjennom en klassisistisk arkitektur som tok opp arven etter arkitektene Victor Louis og Guy-Louis Combes. Dufart var lenge ansatt som tegner hos Victor Louis, men etablerte sin egen virksomhet fra 1780.

Dufart utførte ved begynnelsen av 1790-tallet tegningene til en teaterbygning. Byggingen ble påbegynt i 1793, og i 1800 sto Le Théatre-Français ferdig. Dette spesielle byggverket har et dominerende inngangsparti, og en ellers nøktern fasade med karakter av privatbolig.

Dufart var fra 1805 overingeniør for Bordeaux' veivesen, og i denne perioden leverte han sitt siste store - og mest kjente - arbeid: Hémicycle des Quinconces. Han leverte de endelige tegningene til dette storslagne bygningskomplekset i 1817. Det består av en rekke bygninger orientert omkring an halvsirkelformet plass.Bordeaux på 1800-tallet

Le Théatre-Français

Hémicycle des QuinconcesGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!