Bordeaux på 1800-tallet:
Rue d'Aviau

Rue d'Aviau er en gate som løper parallelt med parken Jardin Publics nordende. Husene som ligger langs parken har både fasade mot parken og gaten. Mot parken har dessuten hvert enkelthus en have. Disse husene er borgerhus som sammen danner en lang, ensartet fasade. Stilistisk er husene påvirket av André Portiers plassfasader fra 1700-tallet, men de er gitt en større artikulasjon og større dybdevirkning. Husene har tre etasjer, bekronet med en balustrade over gesimsen.

Husene ble bygget i 1855, etter tegninger av arkitekt Charles Burguet.Bordeaux på 1800-tallet

Charles Burguet

Utvalgte utsnitt:


Detalj av fasaderekkenGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!