Bordeaux på 1800-tallet:
Le Théatre-Français

Etter byggingen av Grand-Théatre ekspanderte Bordeaux' teatervirksomhet, og flere mindre teatre ble anlagt. Det mest kjente av disse hører egentlig 1700-tallet til: Le Théatre-Français. Arkitekt Jean-Baptiste Dufart reiste bygget på en triangulær grunnplan der ingen av sidene er like lange. Arbeidene tok til i 1793 og teatret sto ferdig i 1800.

Hoveddelen av bygningskroppen er over tre etasjer, og det søyleprydede inngangspartiet strekker seg over disse tre etasjene - de korte søylene er av dorisk orden, de lange av jonisk. Teaterbygningen er gitt et klassisistisk uttrykk.

Idag huser Le Théatre-Français et annet teater: En kino.Bordeaux på 1800-tallet

Jean-Baptiste DufartGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!