Fra Drammens murarkitektur:
Capjongården, Bragernes torv 2

Denne dominerende hjørnebygningen ble oppført straks etter bybrannnen i 1866, for kjøpmann Antoni Capjon. Bygningen ble oppført til erstatning for den gamle Capjongården, der Telegrafen holdt til fra 1856. Gården sto ferdig i 1868, og den ble tegnet av den svenske arkitekt Emil Victor Langlet. Antoni Capjon drev lenge handelsvirksomhet i Drammen, men slo seg etterhvert ned på gården Reistad i Lier, med sin annen hustru Ingeborg og en stor tjenerstab.

Gården har tre fulle etasjer og en stor gesimshøyde. Dette siste skyldes en pulttakkonstruksjon med helning mot bakgården. Bygningen er utført i en stilvariant påvirket av florentinsk ungrenessanse, med krenellert gesims og stikkbuede vindusoverdekninger. Gården har to identiske, symmetriske fasader, bundet sammen av et rundt hjørnetårn. I sokkelen under de markerte sideaksene er det rustikapusset mur, og alle vinduer i første etasje er rundbuede.

Bygningen kalles også Chr. Bloms gård, og har huset manufakturhandel og en rekke banker, for eksempel Drammen og Oplands Privatbank. Idag finner man femdeles en bank her.

Kilder:
Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993
Drammens handelsstands forening : 1847-1947, Alsvik, Henning, Drammen, 1947
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Emil Victor Langlet

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Bragernes TorvGeir Tandberg Steigan

 

© 2003/2013 arc!/arkitekturhistorie.no