Fra Drammens murarkitektur:
Drammens rådhus, Bragernes torv 6

Det første rådhus i Drammen var frem til sist i 1730-årene å finne i den gamle tollboden på Bragernes. Et nytt rådhus ble oppført i 1738 på Gamle Kirkeplass. Et nytt skifte ble foretatt i 1796, men dette staselige huset brant ned allerede i 1817. I to år etter dette var Bragernes' rådhus i leiede lokaler.

På Strømsøsiden leiet man rådhuslokaler inntil i 1811, da et nytt rådhus sto ferdig (oppført i årene 1808-11) i Tollbodgaten. Den 19. juni dette året ble nord- og sydsiden (Bragernes, Strømsø og Tangen) slått sammen til byen Drammen, og fra 1819 tjente den gamle Buggegården som felles rådhus for de to bydelene. Fra 1838 var rådhuset å finne i Friskolens bygning ved Bragernes torv, og i 1857 ble Albumgården tatt i bruk som rådhus. Denne brant ned i 1866, og man måtte igjen bygge et nytt rådhus. Under byggingen var man prisgitt provisoriske løsninger.

Det nye rådhuset ble oppført etter tegninger av arkitekt N. S. D. Eckhoff i Kristiania, og sto ferdig i 1871. Rådhuset er plassert på den ene viktige hjørnetomten i Byaksen. Det er bygget i rød tegl, som er artikulert med puss og stukk. Rådhusets markante hjørnetårn danner et motstykke til brannstasjonens over gaten. Tårnet er oktogonalt over en kvadratisk sokkel, og gir assosiasjoner til Oscarshall (som har kvadratisk grunnflate i tårnet), der ovennevnte Eckhoff var assistent under arkitekt J. H. Nebelong. Rådhusets to ytre fasader har den samme symmetriske utformingen, med markante midtrisalitter. Rådhuset er utført i nyromansk stil.

Over begge risalittene er antefiks utformet som Drammens byvåpen. Dette byvåpenet er en videreutvikling av Bragernes kjøpstadssegl fra 1715. Da de to kjøpstedene Bragernes og Strømsø ble slått sammen til én by ble seglet valgt til Drammens byvåpen. Byens ordspråk "In fide et justitia fortitudo" kan oversettes med "I troskap og rettferdighet er det styrke". På Drammens rådhus står det enkle og beslektede motto "ret og sandhed".

Brannvakten og rådhuset ble begge foreslått revet i 1966, men de ble begge reddet etter en folkeavstemning. Rådhuset ble deretter restaurert i årene 1978-86, og i 1987 ble dette arbeidet belønnet med restaureringsprisen Europa Nostra.

Kilder:
Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
http://www.drammen.kommune.no/N. S. D. Eckhoff

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Risalitt mot Bragernes torv

Detalj av risalitten

Byvåpenet

Detalj av overdekning over sideinngangGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2008 arc!/arkitekturhistorie.no