Fra Drammens murarkitektur:
Drammen tollbod, Hans Kjærs gate 1

Drammensområdet har siden middelalderen vært åsted for omfattende trelasteksport, og allerede på 1300-tallet ble det drevet tollvirksomhet i Kobbervig, en virksomhet som med tiden ble flyttet til ladestedet Bragernes. Inntil 1587 ledet fogdene fortollingen av varer, men dette året ble det oppnevnt en egen tollskriver her, og det ble oppført en tollbod på Bragernes. Den første tollskriver i Drammen var Mikkel Nilsen, som også sto for oppkreving av toll i Moss. I 1651 ble det bygget en tollbod på Strømsø, og virksomheten ble flyttet hit. Den ble erstattet av byens tredje tollbod i 1752, men denne brant ned 17. juni 1870. En ny tollbod ble anlagt samme sted som de to forrige hadde stått. Den ble tatt i bruk sommeren 1877, og var utformet av arkitekt Georg Bull, stadskonduktør i Kristiania. Byggearbeidene ble ledet av murmester Larsen, byggmester Christoffersen og mestersvend A. Eilertsen, alle bosatt i Drammen.

Tollboden har en sluttet rektangulær form, og er bygget i pusset tegl. Den gir inntrykk av å være en toetasjes bygning, da hovedetasjen står på en svært høy kjeller med svakt skrånende yttervegger, igjen bygget på et granittfundament. Den er utført i en enkel nyromask stil, med rundbuede vinduer og hjørner markert av romanske pilarer. Fasadene er symmetrisk komponert, med inngangspartiet som midtakse på sydfasaden.

Oppført 1877 på samme sted som den gamle tollbod lå fra 1651 til den brant ned i 1870.

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Norske tollboder
Drammen distriktstollstedGeorg Bull

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Inngangspartiet

Detalj av klokken over inngangenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!