Fra Drammens murarkitektur:
Drammens teater, Øvre Storgate 12

Teatrets ytre komposisjon.

[tilbake]


© 2002 arc!