Fra Drammens murarkitektur:
Drammens teater, Øvre Storgate 12

Den dramatiske forening i Drammen drev før år 1800 det såkalte Tangen-teatret. I 1801 ble det oppført en teaterbygning - Comoediehuset i Austadgade - for Det forenede dramatiske Selskab, i regi av Peter Nicolai Arbo. Denne var i bruk som teater til 1806, da det ble oppført en ny teaterbygning i to etasjer på Grønland. Denne store murbygningen fikk store setningsskader, og måtte rives allerede i 1835/36. I 1839 ble det anlagt enda et teater i Drammen, denne gang midt i Bragernes sentrum, kalt Børsteatret. Arkitekt for bygningen var slottsintendant. H. D. F. Linstow. Denne teaterbygningen gikk tapt i den store bybrannen i 1866.

Ved aksjetegning ble det innsamlet midler til oppføring av en ny teaterbygning, denne gang utformet av stortingsarkitekt Emil Victor Langlet. Dette storslagne teatret ble innviet 9. februar 1870. Teatret var utformet etter forbilde fra pariserteatrene Porte St. Martin og Châtelet, og ble regnet som det første moderne teaterbygg i Norden, og dessuten det vakreste. Teaterbygningen er utført i en sammensatt nyrenessansestil med symmetriske fasader og rundbuede vinduer. Bygningens krevende volumer er harmonisk samkomponert.

Teatret brant 10. desember 1993 etter ildspåsettelse av en pyroman jernbanekonduktør. Yttermurene ble stående, og teatret ble gjenreist i regi av drammensarkitekten Jan Øyvind Berntzen, og gjenåpnet 8. februar 1997. Festsalen er en kopi av den opprinnelige, men med oppgradert, moderne funksjonalitet. Denne ble utført av Hans Gabriel Finne. Teatrets gipsornamenter, som den store taksirkelen i teatersalen med en omkrets på 48, 3 meter ble gjenskapt av Gipsmakeriet i Oslo.

Drammens Teater har fått Europa Nostra diplomet "for forbilledlig gjenskaping av den gamle teaterbygningen, i helhet og i detaljer for vilje og evne til verdifull bygningskulturbevaring for trofasthet mot det gamle teaters ånd og tone".

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993
http://www.drammensteater.no/Emil Victor Langlet

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Teatrets ytre komposisjon

Hovedfasadens fronton

Fasade mot Øvre Storgate

Detalj av fasade mot Øvre StorgateGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!