Fra Drammens murarkitektur:
Drammens teater, Øvre Storgate 12

Detalj av fasade mot Øvre Storgate.

[tilbake]


© 2002 arc!