Fra Drammens murarkitektur:
Fjellheim

Høyt og fritt over Drammen ligger dette storslagne huset. Det ble reist omkring 1870 som bolig for rittmester (for den kongelige borgergarde) og grosserer Jacob Krog Borch, etter tegninger av den svenske arkitekt Emil Victor Langlet. Det sies at både beliggenheten og arkitekten ble anbefalt for Borch av Bjørnstjerne Bjørnson. Borch var født i Drammen, og drev både som trelasthandler, bankadministrator, kolonialforretningsinnehaver og skipsreder. Han var dessuten ordfører i Drammen i to perioder, 1856-58 og 1869-70, og stortingsmann i flere perioder. Han var eneeier av Holmen med trelastbrukene der, og medeier i Nøsted Væveri og Haugesund kobberverk. Borch er spesielt kjent for sin kommentar etter Alexander Graham Bells demonstrasjon av telefonapparatet i Drammen i 1880: "Det er et meget morsomt leketøy, men noen praktisk betydning får det aldri".

Fjellheim er en monumentalt anlagt villa i pusset tegl. Huset er utført i en italienskpåvirket romantisk klassisisme, med en halvsymmetrisk komposisjon. Det dominerende gavlpartiet er sentrert, men høyre flanke er tyngre betont enn den venstre, med sine fulle to etasjer og det markante oktogonale tårn. Vinduene er rundbuede, med et visst romansk preg i omrammingene, på ungrenessansemaner. Vinduene i venstre flankes første etasje har Langlets karakteristiske gavlfomede overdekninger - en form han benyttet også på trevillaer.

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
St. Olavs orden 1847-1947Emil Victor Langlet

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!