Fra Drammens murarkitektur:
Lorentzengården, Grev Wedels plass 2

Lorentzengården ble oppført i 1875 etter tegninger av arkitekt Paul Due og hans kompanjong Bernhard Steckmest. Bygningen er en toetasjes hjørnebygning i pusset tegl, utført i et stilbilde typisk for arkitektene i denne perioden. Stiluttrykket er preget av en krysning av nyromansk og nygotisk stil, der de nyromanske rundbuene dominerer. Hver sidefasade defineres av en risalitt, mens hjørnet antyder et oktogonalt tårn, og er diskret oppbygget. Hjørnet markeres også med en kraftig middelaldersk gesims.

Kilder:
Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993Due & Steckmest

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørnetårnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!