Fra Drammens murarkitektur:
Harmonien, Øvre Storgate 10

Denne langstrakte, monumentale bygningen i Øvre Storgate ble oppført omkring 1900 etter tegninger av arkitekt Morten Wagle. Den ble i begynnelsen kalt jurygården, og byggherre var redaktør, boktrykker og handelsborger Kristoffer August Retvedt fra Krokstad. Første etasje i bygningen var avsatt til lokaler for trykking av Retvedts egen avis, Buskerud Amtstidende. Avisen ble etablert i 1881 som Sandsvær Budstikke, men den ble omdøpt samme år. Retvedt kjøpte Buskerud Amtstidende i 1886, og utga samtidig Drammens Dagblad og Luren. Buskerud Amtstidende var en tid organ for Venstre, med Per Sivle som redaktør. Avisen ble nedlagt i 1923.

I annen etasje hadde lagmannsretten lokaler. I 1918 ble gården overtatt av sang- og musikkforeningene i Drammen, som foretok større ominnredningsarbeider.

Bygningen utført i tildels frilagt rød tegl, og er holdt i nyrenessanse. Den lange fasaden domineres av et forhøyet og fremskutt midtparti. Her er pussartikuleringen kraftigere, og det er en jonisk søylefront i annen etasje. Harmonien har meget til felles i den ytre komposisjon med Skiens rådhus, der Wagles bror Lorentz hadde hatt oppsyn med byggearbeidene fra 1890.

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.skien.kommune.no/Morten Wagle

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Harmoniens midtpartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!