Arkitekter:
Morten Emil Adler Wagle (1865-1941)

Morten Wagle var sønn av Arendals snekkermester Carl Loven Wagle. Han var elev ved Kristiania tekniske skole i årene 1880-84, og etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1897, og hans første arbeider der var en fullstendig ombygging av Keysers gate 1 (1898, nybarokk) og den klassisistiske villaen i Frognerveien 53 (1899, idag Nor moské). Wagle sto dessuten for utformingen av Harmoniens monumentalbygning i Drammen omkring århundreskiftet. I Drammen tegnet også Wagle Børresens stiftelses bygninger (1898-1903, idag Børresen skole).

Frem mot 1910 var arkitekt Wagles virksomhet ganske begrenset; han utførte blant annet den enkle jugendbygningen Schibyegården i Østerdalsgaten 4-6 (1901), samt alle leiegårdene i kvartalet Kirkeveien 77-79, Jacob Aalls gate 44-46, Åsaveien 15 og Suhms gate 16 (1901-04, for bruksdirektør R. Roedel), kalt Waglekomplekset. Omkring 1910 begynte utbyggingen av et område omkring Gyldenløves gate, der Wagle utformet Gyldenløves gate 41 (1909), Eckersbergs gate 22 (1910), Tidemands gate 23 (1911) og Gyldenøves gate 31-37 (1912-16, en rekke frittliggende leiegårder). Disse bygningene er utført i enkel nybarokk og sen jugendstil.

Blant Wagles senere arbeider kan nevnes den nyklassisistiske Drammensveien 97 (1923) og villaen i Prinsessealléen 9 (1923). Arkitekten samarbeidet ved enkelte anledninger med sin bror, byggmester Lorenz Christian Wagle.

Anvendt litteratur:
Hus i Sentrum - bevaring av kulturminner i Drammen sentrum
Kristiania tekniske Skoles 25-aars jubilæum 1898

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.skien.kommune.no/
Ole Daniel BruunNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Nor moské, Frognerveien 53, Oslo

Gyldenløves gate 41, Oslo

Harmonien, Drammen

Børresen skole, Hauges gate 100, Drammen

Hotell Rose, Drammensveien 97

IOGT-huset, Keysers gate 1, Oslo

Suhms gate 3, Oslo

Waglekomplekset:
Jacob Aalls gate 44, Oslo

Jacob Aalls gate 46, Oslo

Kirkeveien 77, OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!