Fra Drammens murarkitektur:
Børresen skole, Hauges gate 100

Børresen skole har en hovedbygning og to mindre bygninger plassert omkring et tun. Bygningene ble oppført som et hjem for "fattige foreldreløse og ellers uden forsørgelse værende trengende barn" i årene 1900-03 under ledelse av byggmester Andreas Eilertsen, etter tegninger utført av arkitekt Morten Wagle i 1898. Hjemmet ble innviet 3. juni 1904, med bestyrerinnene enkefru Christine Stephansen og frøken Anna Garthe og inspektør Joh. Jansen. Bygningene ble tatt i bruk som skole i 1959.

Stiftelsen som bygget dette hjemmet ble opprettet med midlene etter en testamentarisk gave fra skipsreder Erik Andreas Børresen (1785-1860). Dens første hus brant ned ved bybrannen i 1866, og det ble ikke oppført et nytt hus før stiftelsens midler ble ansett å være tilstrekkelige.

Erik Børresen var styrmann før han tjente en stor formue på bjelkehandel i Drammen. Han etablerte det første norske rederi som trafikkerte de fjerneste oversjøiske farvann, og hans skip "Preciosa" var det første fra Norge til å reise rundt Sydamerika. Børresen gikk under navnet "kong Erik", og var en betydelig ressurs for Drammen by.

Skolebygningene er holdt i en enkel nyrenessansestil, med fasader i upusset rød tegl med enkelte pussede detaljer. Hovedbygningen har en pseudosymmetrisk komposisjon, der en risalitt med gavl definerer midtaksen. Til risalitten er bygget et asymmetrisk tårn. Utformingen har et anstrøk av datidens populære jugendstil.

Kilder:
25-årsberetning for Erik Børresens stiftelse, 1929
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Morten Wagle

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!