Fra Drammens murarkitektur:
Nedre Storgate 24

Dette huset ble bygget for trelasthandler Svend Haug fra Sigdal i 1870-årene. Haug etablerte sammen med svogeren Anders Sveaas Holmen Brug i 1874, og i 1877 kjøpte han hele Holmen, der han startet Svend Haugs dampsag. Haugs hus har mistet mye av sitt staselige nygotiske preg gjennom tilbygg og moderne forenklinger av eksteriøret. Både de særegne detaljene i smijernsarbeidene og det forhold at Haug engasjerte arkitektene Due & Steckmest for å utforme flere av bygningene ved Holmen Brug, taler for at det også var de nevnte arkitekter som tegnet Nedre Storgate 24.

Haugs hus ble senere administrasjonslokaler for Drammen Elektrisitetsverk. Her holdt også Drammens Arbeidssenter og Gjerdes videregående skole til.

Haug lot senere bygge Villa Fridheim i Krødsherad som sommerbolig.

Kilder:
Jo. Sellæg (red.) - Drammen - Det var en gang
Paul Due og Bernhard Steckmest - Samling af Skisser til utførte eller projecterede Træbygninger, 1878

Fotografiet ovenfor er tatt omkring 1890, og er gjengitt med tillatelse fra Jo. Sellæg.Due & Steckmest

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Huset idag

Detalj av balkong med smijernGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!