Fra Drammens murarkitektur:
Central Hotel, Strømsø torv 7

Central Hotel ble innviet 19. desember 1877, og var det første hotellet i Drammen. Hotellbygningen ble oppført etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen fra Kristiania.

Den såkalte Centralhaven var lenge et yndet forlystelsessted med frilufsscene, men den ble ødelagt under Den annen verdenskrig og ble ikke tilbakeført.

Driften av Central Hotel ble innlemmet i det nyoppførte Quality Ambassadeur Hotel, og senere er dette blitt First Hotel Ambassadeur. Centrals gamle hotellbygning står fremdeles.

Hotellbygningen er langstrakt, med markerte og svært artikulerte sidepartier flankerende et enklere dekorert midtparti. Bygningen er utført i nyrenessanse, der pilastre inndeler sidepartiene i mindre enheter. Disse bygningsleddene har parstilte, rundbuede vinduer, adskilt av slanke pilarer. Midtpartiet har regelmessige vindusakser med enkeltstående vinduer. Første etasje har en enkel utførelse med store, rundbuede vinduer. Bygningen har tre fulle etasjer. I tillegg er det innskutt en lav etasje med vinduer i gesimsfrisen, samt at det er bygget opp arker i attikaenes balustrader.

Central Hotel var meget benyttet til møtevirksomhet og forestillinger. Ved en veldedighetskonsert den 2. april 1879 "til Indtægt for trængende Haandverkerfamilier" opptrådte "Borgerkorpsets Musikchor" under anførsel af Christian Jehnigen fra Tyskland. Den 15 år gamle drammenser Johan Halvorsen - senere kjent som komponist - var med blant musikerne.

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Jo. Sellæg (red.) - Drammen - Det var en gang
http://folk.uio.no/oyvindyb/musikk/Halvorsen/registre/kronologi1864_1883.html
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Henrik Nissen

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Strømsø torvGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!