Gamle murhus i Fredrikstad:
Storgaten 18

Detalj av hjørnet.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no