Gamle murhus i Fredrikstad:
Storgaten 18

Denne store hjørnegården til Hollendergaten ble oppført i 1909, for kåpeforretningsinnehaver Georg Sørensen fra Sarpsborg, ved arkitekt Gustav Lorentz Gulbrandsen. Gården ble bygget som forretningslokale med beboelsesbekvemmeligheter. Sørensen etablerte seg som handelsbestyrer i Fredrikstad i 1890-årene, og bodde år 1900 i Hans Nielsen Hauges gate.

Den gamle gården på tomten, tilhørende Thomas Wilberg, gikk tapt i en brann natt til lørdag 27. juni 1908. I alt 23 hus rundt Stortorvet og langs Storgaten ble utslettet i brannen.

Gården er bygget i pusset tegl over to, tre og fire etasjer, og har et karakteristisk avrundet hjørne med tårnoppbygg og tårnhjelm. Tårnet flankeres av to brede, brukne gavlpartier, begge med polygonale karnapper i toppetasjen. I den korte fasaden mot Storgaten er det dessuten balkong. Første etasjes fasade er kvaderpusset, og har vært igjennom endel forandringer. Etasjene over har rustikerte pussflater, og fasadehøyder som trappes ned mot nabogårdene. I brystningsfelter og tårngesims er det festonger og andre ornamenter i stukk. Stiluttrykket er en livlig ny-Louis-Seize preget av jugend.

Ved folketellingen anno 1910 hadde familien Sørensen bolig i gården. Blant leieboerne var handelskvinnen Anna Klemsdahl og kjøpmann Gustav Hagelund.

Kilder:
Fredrikstad: bymiljøene som ble borte. 3: Byvandring i Fredrikstad, Skahjem, Svein, Fredrikstad: MITT forl., 2000
Øyvind Aarvig, Fredrikstad kommune
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/
Fredriksstad Tilskuer 1908.06.29, 1909.08.24Gamle murhus i Fredrikstad

Gustav Gulbrandsen

Detalj av hjørnetårn.

Detalj av hjørnet.

Detalj av vinduer.

Detalj av ornamentikk.

Annonse for Georg Sørensens forretningsvirksomhet.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no