Gamle murhus i Fredrikstad:
Storgaten 18

Annonse for Georg Sørensens forretningsvirksomhet.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no