Gamle murhus i Fredrikstad:
Tollboden

I 1569 ble Sarpsborgs kjøpstadsprivilegier og fortollingsrettigheter overført til Fredrikstad. Samme år ble Fredrikstad tollested opprettet. Byfogden var tolloppkrever inntil 1597, da det ble utnevnt en toller; den første var Søfren Nilsen. Det er uvisst hvor byens tollsted lå inntil 1829, da man leiet lokaler i tollkasserer Wilhelm Ramms bygård i gamlebyen. Bygningen ble solgt til Tolldepartementet i 1855, og fungerte som tollbod til en ny sto ferdig i 1915.

Planer for en ny tollbod i Fredrikstad ble godkjent av Stortinget i 1911. Fredrikstad kommune overtok Cicignon fort i 1907, og man planerte området der fortet lå, med tanke på bygging av ny tollbod. Tollboden og pakkhuset sto ferdige i 1915, utformet av Kristiania-arkitekten Henry Bucher, og oppført under ledelse av byggmester Axel Bronn.

Hovedbygningingen er utført i nordisk nybarokk med sterkt preg av jugendstil. Den har en symmetrisk komponert hovedfasade, der inngangspartiet er lagt i midtaksen. I første etasje er vinduene rundbuede, og av forskjellig størrelse, mens de rektangulære vinduene i annen etasje har en strengere orden. Taket er høyt, valmet med en svak svai. Pakkhusbygningen er mer diskret utformet, med én høy etasje, og uregelmessig plasserte vinduer og døråpninger. Begge bygningene er utført i tegl forblendet med finhuggen og grovhuggen smålensgranitt. Pakkhuset ble senere omgjort til kontorer.

Anvendt litteratur/kilder:
Bernhard Høiden - Norske tollboder
http://f-b.no/Byleksikon/atilaa/tbyleks.htmlGamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Henry Bucher

Tollboden og pakkhuset

Pakkhuset

Detalj av veggparti

Detalj av riksløven

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!