Arkitekter:
Henry Bertram Bucher (1864-1944)

Henry Bucher fikk undervisning hos landskapsmaler Ludvig Haslund og hos arkitekt August Tidemand, og var dessuten elev ved Kunst- og Håndverksskolen i Kristiania før han i årene 1882-85 studerte ved Berlins kongelige tekniske høyskole. Han var deretter assistent hos Regierungsbaumeister Alfred Messel i Berlin 1885-86. I 1887 etablerte han seg som arkitekt i fødebyen Kristiania.

Blant Buchers første arkitektoppdrag var leiegårdene Huitfeldts gate 14-16-16b (1887) for Bernhard Hansen og den luksuriøse leiegårdsvillaen i Ridddervolds gate 2 (1889-90), en kraftfull nyrenessansebygning med tårn for Byggmester Emil Christophersen. Her finnes stukkfelter modellert av en ung Gustav Vigeland. Den enklere nabobygningen i Inkognitogaten 18 (1890) er også tegnet av Bucher. Leiegårdskomplekset i Drammensveien 64-66 (1890, senere forenklet) oppførte han for sin egen regning.

Blant Buchers større byggeoppdrag var utstillingsbygningen Permanenten i Bergen (1891) og Hammerfest kirke (1891, bearbeidet av Karl Norum). Blant hans mest kjente bygninger er Turnhallen i Oslo (1897-1901, nedbrent innvendig, fasaden bevart) i en forening av historistisk eklektisme og jugendstilens flatebehandling. Samtidig utformet han fire leiegårder for murmester Henrik August Christiansen, i Nordahl Bruns gate 11, 13 og 15 og Bidenkaps gate 1 (1897-99), der det meste av dekoren er blitt til ved bruk av polykrom tegl. En annen av hans 1890-tallsbygninger er den praktfulle tømmervillaen Soria Moria i Karlsborgveien 3 (1899), utført i dragestil.

Den såkalte Romedalsgården i Akersgaten 11 (1906) var Buchers første oppdrag i Kristiania etter århundreskiftet, og er preget av nyromanske former. Bucher utførte også Stavangers hotell Victoria (1900, nyrenessanse), Riksarkivets magasintilbygg til Grosch' gamle bygning for Norges Bank (1911), Fredrikstads tollbod (1914, nordisk nybarokk),Voss landgymnas (1920) og Jernbanetollstasjonen i Schweigaards gate 25 (1919-26), den sistnevnte sammen med arkitektene August Nielsen og Harald Sund. Bucher utførte blant annet kirkene til Aas (Toten, 1917-21, kraftig nyromansk stil), Kapp og Raufoss (begge 1939) og flere villaer i Aker - blant disse Ullernveien 117 (1916) og hans egen villa Primavera.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.totenkirkene.com/Aas%20kirke.htmNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Pleymgården, Akersgaten 11

Bidenkaps gate 2

Gabels gate 10

Hansteens gate 1

Huitfeldts gate 33

Soria Moria, Karlsborgveien 3a

Nordahl Bruns gate 11

Nordahl Bruns gate 13

Nordahl Bruns gate 15

Riddervolds gate 2

Tollboden, Fredrikstad

Victoria Hotel, StavangerGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!