Fra Frogns murarkitektur:
Drøbak kino, Storgaten 3

Kinoen i Drøbak ble oppført for Drøbak kommunes regning i 1932, med Eilif Arneberg som arkitekt. Kinobygningen er en representant for den norske nyklassisismens siste fase, og ble tegnet og bygget i en tid da funksjonalismen var blitt den rådende stilretning. Kinoens forenklede klassisisme preges av dette. Den pussede gatefasaden har en streng, symmetrisk komposisjon, der de tre inngangsdørene markerer likestilte sideakser og midtakse.

Kinobygningen ble underlagt indre ombyggingsarbeider allerede i 1936, byggemeldt ved byggmester Anton Nilsen.

Kilder:
Frogn kommunes byggesaksarkivEilif Arneberg

arc! historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Eilif Arnebergs fasadetegningGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!