Fra Frogns murarkitektur:
Drøbak kino, Storgaten 3

Eilif Arnebergs fasadetegning.

[tilbake]


© 2004 arc!