Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Fayegården, Svenskegaten 6

Fayegården ble bygget etter militærarkitekten Friedrich Christopher Geddes tegninger kort etter 1826. Huset sto ferdig omkrig 1830, og er en gedigen privatbolig over to etasjer, utført i en stramt komponert empirestil, med en symmetrisk gatefasade der to siderisalitter flankerer et langt, ensartet fasadeparti. Som sedvanlig innen denne enkle empirevarianten avviker risalittenes dekor og vindusform noe fra bygningen forøvrig. Planløsningen er en videreføring av den Gedde benyttet i Kongegåden, og byggematerialet er det samme; pusset tegl.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963Fra Fredrikshalds murarkitektur

Friderich Christopher GeddeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!