Arkitekter:
Friderich Christopher Gedde (1781-1840)

Friderich Christopher Gedde var sønn av ingeniøroffiser Hans Christopher von Gedde (1738-1817) og arbeidet blant annet ved Fredriksverns marinestasjons befestninger, og var dessuten Fredrikstads festningsingeniør 1812-13. Gedde ble i 1813 fyr-, kanal- og havneinspektør. I 1828 kom Gedde til Halden, ettersom han var blitt utnevnt til tollinspektør der.

Ved siden av den militære praksis sto Gedde bak utformingen av flere sivile byggverk, med bakgrunn i det sene 1700-talls stilforbilder og empiren. Det flotte paleet Kongegården (Wielegården, 1817-20, i palladiansk pilasterstil) på Wiels plass, empirebygningen Fayegården, Svenskegaten 6 (1826-ca. 1830) og Tollboden (1830-31) er hans viktigste arbeider i Halden. Haldens tollbod ble få år senere ombygget ved Balthazar Nicolay Garben. Gedde sto dessuten bak tegningene til Tønsbergs tollbod (1826-27).

Anvendt litteratur:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963 Aschehougs konversasjonsleksikon, bind 6, 1941 Riksantikvariatet - Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, 1934Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Kongegården

FayegårdenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!