Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Kongegården (Wielegården), Wiels plass 1

Dette klassisistiske huset ble bygget etter tegninger av Friedrich Christopher Gedde i perioden 1817-20, for konsul Mads Wiel. Bygningen ble oppført av en byggmester Opmann og en murmester Wennergren, begge fra Uddevalla i Sverige.

Huset er strengt komponert, over to etasjer på en høy sokkelmur. Vinduene har ikke dekorerte omramminger, men fasadene er utstyrt med flate pilastre. På hovedfasaden er pilastrene kanellerte (med riller) og bekrones av en tempelgavl. Gesimser og relieffer er ganske flate og gir liten skyggevirkning. Huset er bygget i pusset tegl.

Kongegården er et majestetisk bypalé bygget etter 1700-tallets klassisistiske mønster, etter Københavnsk forbilde.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963Fra Fredrikshalds murarkitektur

Friderich Christopher GeddeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!