Arkitektur og historie i Hamar:
Frimurerlogen, Østregate 54

Hamars logebygning ble oppført i årene 1918-21, etter tegninger av arkitekt Ulf Berbom, ved ansvarshavende byggmester Anton Johnsen. Tomten på hjørnet av Wedels gate ble innkjøpt i 1916. Initiativ til bygging ble ledet av Ordførende Mester Vollert Hille, etter en lang rekke mislykkede prosesser, hvor flere andre arkitekter var involvert. I 1917 påbegynte Berbom tegnearbeidet sammen med sin daværende kompanjong Halfdan Berle. Logen krevde at bidragende arkitekter også var frimurere, hvilket begge de to kompanjongene tilfredsstilte. Kompaniskapet ble imidlertid oppløst kort tid etter arbeidets begynnelse, og Ulf Berbom ble den utførende arkitekten for logebygningen.

Anleggets hovedfløy er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjehøyder, og krones av et høyt, gavlprydet mansardtak. De monumentalt anlagte fasadene domineres av kolossalpilastre, hvilende på en tung første etasje nærmest uten vindusåpninger. Hovedmotivet er kortfasaden mot Østregate, med de fire pilastrene som markerer inngangspartiet og leder videre opp mot den høye, smale frontgavlen. I første etasje er dette kvaderpusset, rundt de rundbuede åpningene. Balustre mellom pilastrene i annen etasje danner et balkonglignende parti. Stiluttrykket er en barokkpreget nyklassisisme.

Fasadene gjorde et langt mer solid inntrykk før 1947, da overdekninger og stukkbelistning ble fjernet.

Kilder:
Mer lys: noen trekk fra frimureriets start, vekst og utbredelse i det indre østlandsområde, Tallhaug, Knut J, Frimurerlogene i Hamar, 1995
Bjørn Bækkelund - Hamars bygningshistorie; Hamar sentrum 1849-1930Ulf Berbom

Fra Hamars murarkitektur

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av hovedfasadeGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no