Arkitektur og historie i Hedmark:
Fra Hamars murarkitektur

Hamar by ble grunnlagt 21. Mars 1849, og byen og dens gater ble planlagt og anlagt på en grunn der den eneste bebyggelsen på den tiden var noen få husmannsplasser. Hamar er derfor en ung by, som har fått hele sin bystruktur i tiden mellom 1850 og 1920. Jernbanen, som ble knyttet til byen i 1862, fikk store konsekvenser for byens utvikling, og allerede i 1878 ble det vedtatt en byutvidelse. Jernbanen tok dessuten opp viktige arealer som var planlagt for bybebyggelse. Byens første bebyggelse var for en stor del toetasjes hus, gjerne i tegl, men også trehus forekom. På 1890-tallet var den vanlige byggehøyden blitt tre etasjer; den første husrekken av en slik høyde ble bygget ca. 1880. Byens flotte forretningsgårder stammer fra perioden mellom 1890 og 1920.

Festiviteten, 1918-27
Frimurerlogen, Østregate 54, 1918-21
Hamar domkirke (1864-66)
Hamar jernbanestasjon, 1896
Hamar kretsfengsel, Grønnegaten 131, 1864
Norsenggården, Parkgaten 12, 1896
Kunstbanken, Norges Bank, Parkgaten 21, 1901-02
Vangs sparebank, Torggaten 12, 1914-17
Ynglingeforeningens hus, ?/1910

Alle fotografier ved G. T. Steiganarc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt:
Festiviteten

Vangs sparebank

NorsenggårdenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!