Arkitektur og historie i Hamar:
Kunstbanken, Norges Bank, Parkgaten 21

Norges Banks bygning på Hamar ble oppført i årene 1901-02 etter tegninger av arkitekt Victor Nordan. Den lave hjørnebygningen er utført i en nøktern, men staselig nyrenessanse, der fasadene er utført i flere sorter huggen sten. Det søyleprydede inngangspartiet er plassert på bygningens hjørne, og er bekronet med en kraftig gavl der riksløven er innhugget. Bygningens to gatefasader er forskjellig utformet; den ene har et lukket preg med sine parstilte vinduer, mens den andre har store, jevnt distribuerte vinduer.

I nyere tid er bankbygningen ominnredet som "Kunstbanken" - tilholdssted for Hedmark Kunstsenter.

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Bjørn Bækkelund - Hamars bygningshistorie; Hamar sentrum 1849-1930
http://www.kunstbanken.no/arc! Historisk

Victor Nordan

Fra Hamars murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot GrønnegatenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!