Fra Kongsvingers murarkitektur:
Vinger sparebank

Vinger sparebank ble opprettet i 1851, etter initiativ fra postmester Ole Johansen Tommelstad fra Vang. Frem til 1863 hadde banken sine forretningslokaler ved Festningsgaten, og fra 1863 til 1910 var bankens adresse Ny-Storgate 5 (idag i Storgaten), der man leiet lokaler hos bankens kasserer Carl Henriksen. Kasserer Henriksen ble hyllet i et dikt av Jonas Lie i 1901.

I 1903 kjøpte Vinger Sparebank - fremdeles med Carl Henriksen som kasserer; han tok avskjed i 1904 - en tomt i Glommengaten av trevarefabrikkdisponent Caspar Lomsnæs.

Først i 1908 vedtok bankens forstanderskap å utlyse en arkitektkonkurranse om utformingen av bankens nye tilholdssted. Dette var den første arkitektkonkurranse for et bankbygg i Hedmark, og det kom inn så mange som 23 bidrag. Den eneveldige "jury", arkitekt Henrik Nissen d. e. fra Kristiania, utropte arkitekt Hans Grønnebergs utkast til det seirende i konkurransen. Imidlertid fant direksjonen dette for kostbart, og man valgte å legge annenpremieutkastet "Bare spare", utformet av arkitekt Carl Michalsen, til grunn for oppføringen, da dette var betydelig rimeligere.

Bankbygningen er utført i pusset tegl, med en tung første etasje, med to lettere ovenfor. Hjørnene er lett avrundede, og stiluttrykket er preget av ny-Louis Size og jugendstil. Fasadene har en symmetrisk grunnkomposisjon, men kortenden mot jernbanen har et asymmetrisk plassert inngnangsparti. Fasaden er inndelt i vertikale felter, avgrenset av pusskvadere. Bygningen sto ferdig i 1910, oppført under ledelse av byggmester O. Christoffersen.

Den lange fasaden er betydelig forlenget siden bygningen ble oppført. I 1979 ble fasaden forlenget med fire vindusakser, i pakt med det opprinnelige stiluttrykket, ved arkitektfirmaet A-S og T. Hjertholm i Oslo. Opprinnelig var over halvparten av bygningens areal avsatt til boligformål.

Anvendt litteratur/kilder:
Hedmark gjennom 150 år - Sparebanken Hedmark, 1995
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954
Kongsvinger - en historisk oversikt, 1929
Registreringssentral for historiske dataCarl Michalsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra annen og tredje etasje

Feston under vindu

Dekorativt felt ved inngangsparti

Hovedinngang

Sideinngangens overdekningGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!