Arkitekter:
Carl Christian August Michalsen (1869-1940)

Carl Michalsen var i annen halvdel av 1880-tallet murerlærling hos sin far, murmester Olaus Michalsen i Kristiania. Etter en studiereise med stipend i Tyskland 1890, var han en kort periode assistent hos en arkitekt, før han i 1891 ble ansatt i farens firma. Han begynte samtidig å levere selvstendige arbeider, og utover 1890-tallet utførte han flere leie- og forretningsgårder i hovedstaden. Blant hans første arbeider var ombyggingen og innredningen av Halléngården, Øvre Slottsgate 14 (ca. 1895), der hanskebutikkens flotte interiør er bevart.

Blant Michalsens leiegårder fra denne tiden er husrekken Camilla Colletts vei 1-3-5-7 (1896) et spesielt vellykket arbeid i nybarokk stil. Gårdene har fasader i gul tegl med ornamentikk i puss. Han utførte på samme tid Sjømannshjemmet i Rådhusgaten 25 (1896, revet 1932), de store, leiegårdene i Behrens gate 5-7 (1897), den stilistisk svært sammensatte forretningsgården Kongens gate 7 (1898), og den uvanlige Prinsens gate 25 (1898, assistert av Gudmund Hoel) i Queen Anne-inspirert nygotikk. Ved slutten av 1890-tallet utførte også Michalsen den jugendpregede, nasjonalromantiske Villa Sole (1897-99).

Ved århundreskiftet utførte Michalsen de større arbeidene Kristiania Katedralskole (1900) og Franck-gården, Bogstadveien 11 (1899), begge preget av hollandsk nyrenessanse og jugendstil, samt Sandefjord kirke (1900-03), utført i et eklektisk, middelalderispirert stiluttrykk. I Sandefjord utførte han også apoteket Nordstjernen, Kirkegaten 8 (1900).

Etter bybrannen i Ålesund i 1904 utførte Michalsen mange av byens flotteste jugendbygninger, de fleste sammen med Alfred Christian Dahl. Av disse kan nevnes Skaregaten 1, en karakteristisk hjørnebygning, Kongens gate 6, med kraftige rundbuer i forretningsetasjene, den enkle Lorkenesgaten 3, samt Kirkegaten 19, Nedre Strandgate 12 og 27 og Løvenvolds gate 8, alle i perioden 1904-07. Michalsen utførte dessuten interiørene i Schytte-Bergs Langberggaten 3.

Ved tilbakekomsten til Kristiania utførte Michalsen den omfattende men svært heldige utvidelsen av C. H. Grosch klassiske bygg Kristiania Børs (1909-10). Her maktet Michalsen å videreføre Grosch' formspråk, og å komponere nye, velegnede fasader.

Michalsen tegnet noen få villaer i Aker før han i 1912 inngikk kompaniskap med arkitektene Ove Ekman og Einar Smith, i firmaet Ekman, Smith, Michalsen. Firmaet utførte en mengde villaer på Bygdøy og andre steder i Aker. Det fremste eksempelet er den staselige Bygdøynesveien 15 (1916). Etter Ekmans død i 1921 ble Michalsens sønn Eystein med i kompaniskapet, som da opererte under navnet Michalsen, Smith, Michalsen. De utførte Den norske Creditbanks bygning i Oslo (1923-26) sammen med Kristian Biong. Etter dette opererte far og sønn Michalsen sammen i firmaet Michalsen & Michalsen, som leverte flere betydelige arbeider i overgangen mellom nyklassisisme og funksjonalisme. De viktigste er Hotell Astoria i Oslo (1928-30) og Studentersamfunnet i Trondheim (1927-29), som begge ble belønnet med Houens fonds premie, henholdsvis i 1930 og 1931.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07, 1981
Kulturminner Sandefjord 5.6, 1991
Aksel Arstal - Oslo Byleksikon, 1938
Fortidsminneforeningen - Kristiania i Sentrum, 1996

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo Byarkivs byggesaksarkiv
Bjørn Erik Dahlberg
Riksantikvaren - http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicOpen;ID=1579Norske arkitekter

Michalsen & Dahl

Ekman, Smith, Michalsen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Behrens' gate 5, Oslo

Behrens' gate 7, Oslo

Franck-gården, Bogstadveien 11

Bygdøy allé 8, Oslo

Bygdøy allé 21

Camilla Colletts vei 1-7, Oslo

Camilla Colletts vei 1, Oslo

Camilla Colletts vei 3, Oslo

Camilla Colletts vei 5, Oslo

Camilla Colletts vei 6, Oslo

Camilla Colletts vei 7, Oslo

Elisenbergveien 19, Oslo

Gyldenløves gate 47, Oslo

Hegdehaugsveien 1, Oslo

Nordstjernen, Kirkegaten 8, Sandefjord

Villa Sole, Kronveien 1a, Oslo

Niels Juels gate 25, Oslo

Niels Juels gate 31, Oslo

Niels Juels gate 38, Oslo

Niels Juels gate 44, Oslo

Standard-gården, Prinsens gate 25

Sandefjord kirke

Smedgaten 35, Oslo

Vinger sparebank, Kongsvinger

Halléngårdens interiører, Øvre slottsgate 14Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!