Murbygninger i Moss:
Torvgaarden, Gudes gate 2

Torvgaarden er den mest spektakulære av alle bygninger i Moss sentrum. Den er en representant for den typen forretningspalasser som ble populære i Kristiania på 1890-tallet. Torvgaarden har meget til felles i utforming og materialbruk med arkitekt Carl Michalsens bygninger, men den ble oppført etter tegninger av arkitekt Oskar Dehkes, med kontor i Grændsen 17 i Kristiania. Dehkes daterte byggemeldingstegningene i perioden mars - juni 1903.

Gården ble ferdigstilt i 1903, og ble oppført for A/S Torvgaarden, ved trelasthandler Otto Swae og kjøbmand Peder Johannes Ludvigsen. Swae hadde sin virksomhet i Moss, men var opprinnelig fra Spydeberg. Ludvigsen var sønn av Toldopsynsmand Ludvig Hansen Espen.

Kreditbanken, en lokal forretningsbank, hadde lokaler her inntil fusjonen med Moss Privatbank i 1924.

Torvgaarden er den fremste representant for jugendstilen i Moss, og den har solide røtter i mellomeuropeiske stilforbilder, som hollandsk nyrenessanse, nybarokk og enkelte middelalderske elementer. Bygningens grunnflate er brutt opp i rette vinkler, slik at fasadene innfatter det ene hjørnet av Torvet, og varierer mellom symmetri og asymmetri i komposisjonen. Gården har tre og en halv etasje, der hjørner og risalitter markeres med tårnoppbygg og gavler. Første etasje har en åpen, enkel utforming tilrettelagt for butikkdrift, og denne delen av bygningen er nok forandret endel i årenes løp. De øvrige etasjene har vundusakser som artikuleres og bindes sammen av vertikale akser med uforblendet rød tegl, mot flater av pusset tegl. Det er ytterligere detaljer i puss, mens vinduenes brystningsfelter har en rokokkopreget dekor. Balkongens smijern har enkle art nouveau-mønstre.

Kilder:
Nils Johan Ringdal - Moss bys historie
Byarkitekt i Moss, Nils Ellefsen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)arc! Historisk

Oscar Dehkes

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot Møllergaten

Midtparti av fasaden mot Møllergaten

Detalj av vinduer

Gavlparti

Vegg og vindu

VindusbrystningGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!