Arkitekter:
Oskar Marinius Dehkes (1874-1949)

Oskar Dehkes var omkring 1895 assistent hos arkitekten Kristen Rivertz samtidig med Oscar Hoff. Dehkes etablerte sin egen virksomhet året etter, men samarbeidet ved enkelte anledninger med Oscar Hoff frem til 1898.

Arkitekt Dehkes' stil bygger på en variant av senhistorisme, der nyromanske og nygotiske detaljer dominerer, mens jugendstilen slipper til i variert omfang. Dehkes kan ha bidratt til utformingen av Oscar Hoffs Oscars gate 43 (1898) som har flere detaljer felles med Dehkes egen President Harbitz' gate 23 (1898). Blant Dehkes' øvrige 1890-tallsarbeider nevnes Hegdehaugsveien 18 (1896, nyrenessanse), Frydenlunds gate 17 (1897), Hegdehaugsveien 14 (1898, nygotisk jugend), Neuberggaten 24 (1898, nygotisk jugend) og Bogstadveiens kapell, Bogstadveien 49c (1899, nygotisk jugendstil, i samarbeid med Egil Selmer).

Etter århundreskiftet utformet Dehkes blant annet Camilla Colletts vei 12 (1900), den store leiegården i Skovveien 39 (1901), Frognerveien 12b (1902, nygotisk jugend), Nedre Skogvei 5 (1902, trevilla, sen sveitserstil), Haakon den Godes vei 12 (1902, villa) samt en rekke leiegårder i Vogts gate (nr. 52-54-56-58) utført i en enkel, senhistorisme preget av jugend for et aksjeselskap ledet av Dehkes selv.

Blant hans arbeider er likevel forretningspalasset Torvgaarden i Moss (1903) det flotteste - utført i en rik jugendstil med sterkt senhistoristisk preg og et livlig eksteriør.

Dehkes' virksomhet i hovedstaden, som stort sett omfattet leiegårder, opphørte i 1903. Han emigrerte i 1907 til USA.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkitekt i Moss, Nils Ellefsen
Einar Karlsen
http://www.ellisislandrecords.org/Norske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Eckersbergs gate 15

Hegdehaugsveien 14

Neuberggaten 24

Niels Juels gate 66

Pilestredet 15

President Harbitz' gate 23

Skovveien 39

Torvgaarden, Moss

Vogts gate 54Geir Tandberg Steigan

 

© 2001/2014 arc!