Arkitektur og historie i Oslo:
Akersbakken 25c

Denne bygningen ble oppført som leiegård for havnefogd Thormod Bassøe i 1903, ved arkitekt Eduard Carlén. Bassøe bodde selv i tomtens eldre villaeiendom, i Akersbakken 27. Eiendommen var formelt eiet av hustruen Vilhelmine Mathilde.

Bygården er oppført i pusset tegl, og utført i en enkel nyrenessansestil. Over en kvaderpusset sokkel har gatefasaden rene flater brutt opp av diskret artikulerte profiler. Fasaden er komponert om trapperommets store vinduer, som vender mot gaten.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard Carlén

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!