Arkitektur og historie i Oslo:
Amalienborg, Arbeidergaten 2

Denne gården ble bygget omkring 1860 for smedmester Carl Fredrik David Peters fra Macklenburg. Huset hadde opprinnelig adresse Smalgangen 2, og ble bygget som kombinert våningshus og smie. Artilleriløytnant Axel Wulfsberg Heiberg var blant smedens leieboere i 1865. En sønn av smeden var den kjente billedkunstner Wilhelm Peters.

Etter smed Peters' død i 1875 etablerte Johan Mathisen fra Skjeberg og grosserer Anton Philip Bjørnstad fra Drammen Christiania Dørvriderfabrik i gården, men bygningen hadde fremdeles rom for flere husstander. Blant beboerne var fabrikkeier Mathisen selv og en rekke ansatte. Dørvriderfabrikken var en videreføring av smedens virksomhet.

På 1890-tallet var gården eiet av grosserer Eilert Hesselberg fra Tønsberg. I gården bodde familien til kontorbudet Anton Johannesen, ansatt hos d'Herrer E. Hesselberg & Co. Eilert Hesselberg satt i det første representantskab ved Porsgrund Porcelænsfabrik fra 1885.

Gården har sitt muntre utseende fra en om- og påbygging i 1909 ved arkitekt Ole Sverre. Det opprinnelige senklassisistiske preget har dannet grunnlaget for en ny fasadeutforming i ny-Louis Seize-stil. Gårdens fremste blikkfang er den tilbyggede søylebårne loggia i første etasje, med joniske kapitéler. Vinduskomposisjonen er regelmessig, med unntak av det asymmetrisk plasserte trappeløpet som har store vinduer i gatefasaden. Et ovalt festong-prydet vindu utmerker seg spesielt.

I 1922 ble Amalienborg restaurant etablert i denne bygningen. "Malla" var et særpreget sted til avviklingen i 1985. Siden har Ryktebørsen (Oslo Journalistklubbs presseklubb) og fotballpuben Bohemen hatt tilhold her.

Kilder:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 7
Oslo Byarkiv ved Terje Bergersen
Kristiania byes Matrikul 1892
Kristiania byes Matrikul 1899
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/bedrifter/pp-1937.htmlArkitektur og historie i Oslo

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!