Arkitektur og historie i Oslo:
Christiania Kulsyrefabrik, Arnljot Gellines vei 3

Denne fabrikkbygningen ble oppført i 1898-99 for Christiania Kulsyrefabrik, etter tegninger av arkitekt Halfdan Berle. Ansvarshavende byggmester var Gunerus Soot. Fabrikken hadde lenge adresse Enebakkveien 64c. Fabrikken ble fra starten av drevet av ingeniør og disponent Victor Joachim Mohn, som med sin familie hadde bolig i tilknytning til fabrikken. Der bodde også blant andre den svenske verksmester Anders Persson og landsmannen kalkbrenner Per Svensson. Victor Mohn var sønn av Christian Benedict Mohn, ingeniør og eier av Christiania Maskinværksted.

Fabrikken er oppført i upusset rød tegl, og har en sammensatt bygningskropp med variasjon i høyder og volumer. Grunnformen er en L, der en lavere fabrikkhall danner en større flate i tillegg. Bygningen er påvirket av romantisk, middelalderinspirert arkitektur, med tårn, gavler og fremspring. Jugendstilen skinner igjennom, især i den høye boligfløyens gavl og karnapp.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Halfdan Berle

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fra Arnljot Gellines vei

Boligfløyen, sett fra Arnljot Gellines vei

Detalj av boligfløyen

Tårn og gavl

Karnappets konsoll

Detaljer i teglGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!