Arkitektur og historie i Oslo:
Behrens gate 2

Denne leiegården ble oppført i 1896 for en Anders Glad, etter tegninger av arkitekt Georges Heinecke assistert av en C. Andersen. Henimot århundreskiftet var skreddermester Hans Øgaard fra Lunner på Hadeland gårdens eier, og han bodde også her, sammen med sin familie. Blant hans leieboere i år 1900 var enkefrue Catharine Kettel fra Arendal, som drev pensjonat, gårdbruker og stortingsmann Thore Olsen Wølstad og enkefrue Hanna de Lange.

Gården er en fireetasjes hjørnebygning, der det brukne hjørnet markeres av et karnapp som i fjerde etasje bekrones av et oktogonalt tårnoppbygg. Sokkeletasjen er enkelt kvaderpusset, mens de øvrige etasjer har fasader i gul tegl (svært utbredt på Frogner i denne perioden) med artikulering i puss og stukk. Stilmessig er formen preget at nyrenessanse og nybarokk, og markeringen av gesimsen er trukket betydelig ned. Vindusaksenes plassering er uregelmessig, preget av en komposisjon som følger rominndelingen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges Heinecke

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!