Arkitektur og historie i Oslo:
Bidenkaps gate 2

Denne bygården ble oppført i 1899 for murmester August Christiansen, og er én av fire bolig- og forretningsgårder murmesteren lot oppføre i Nordahl Bruns gate og Bidenkaps gate i årene 1897-99. Arkitekt for alle de fire bygningene var Henry Bucher. En H. A. Christensen var etterhvert eier av noen av gårdene, og han sto også som eier av Bidenkaps gate 2 da denne var under oppføring. Denne gården ble forøvrig byggemeldt til Nordahl Bruns gate 15b.

Eiendommene var blant de siste utbygde parseller av Thorvald Meyers eiendom Meyerløkken. Blant beboerne her i år 1900 var bokbindermester Marie Hansen, blomsterforretningsinnehaverske Katrine Moe, pensjonatinnehaverske Hanna Ringlien og forretningsfører i instrumentforretning Werner Wentzel.

Gården er oppført i tegl, med gatefasade i lys tegl. Gården er utført i nyrenessanse, med preg av jugendstilens forenklende tilnærming. Fasaden har en fast, symmetrisk komposisjon, med nøkternt markerte sideakser og et asymmetrisk plassert portrom. Under vinduene i tredje etasje er det dekorerte brystningsfelter. Ved en rehabilitering av gården i 1998 ble disse malt påny, og midtre felt er også påmalt årstallet 1998.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Henry Bucher

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!